Sinds 20 september 1978

ContactgegevensAgendaLid wordenMuzieklesOud papier&ijzerMajorettesE-mailOrkestindelingFotoalbumMuziek koepelTelefooncirkelOostgelreDoelstellingMarsboekjeLettele.nlOkkenbroek.netDweilorkestHome

Contactgegevens.       

 

Algemene informatie:  info@fanfare-beatrix   www.fanfare-beatrix.nl

 

         Voorzitter      

o    Duco Schilstra

o    Schotwillemsweg 7

o    7434 PV Lettele

o    06-46056000 ducobs@gmail.com

         Penningmeester / Secretaris

o    Roy Klein Koerkamp

o    IJssel de schepperstraat 28

o    7435 PP Okkenbroek

o    0570 551525 roy@bargeboer.nl

o    Bankrekening Fanfare Beatrix Lettele-Okkenbroek 1462 12 983 Rabobank, Lidnummer KNFM 130799,   nummer KvK 49670703

         Bestuurslid

                            o    Gerrie Meijer

                            o    Oostermaatsdijk 3

                            o    7434 PL Lettele

                            o    0570 541347 meijerpelgrum@hotmail.com

         Bestuurslid

o    Johan Obdeijn

o    Bathmenseweg 27

o    7434 PW Lettele.

o    0570-551485 johan.mariet@home.nl

         Dirigent Fanfare:

o    Bert Sleumer

o    www.bertsleumer.nl

o    Lemselobrink 25        

o    7544 GD Enschede

o    053- 4764864

         Opleidingen

o    Koper Bert Sleumer

o    Saxofoon Agnes Winters

o    Slagwerk  Ronny Wolterink

o    Blokfluitgroep  Bert Sleumer

        Contactpersoon dweilorkest

o    Jaap Borren

         Muziek commissie

            o    Evert Kerkdijk   

o    Ria Stegeman

o    Gerhard Flierman

o    Freek Schepers

o    Bert Sleumer

       Najaarsconcert/Pater jan Brinkhof concert commissie

o    Roy Klein Koerkamp

o    Johan Obdeijn. 

         Lief en Leed commissie

o    Joke Bijsterveld

o    Ria Stegeman

         Oudpapier/ijzer

o    Johan Obdeijn, Bennie van Oldeniel, Anton kolkman (Lettele)

o    Roy Kleinkoerkamp (Okkenbroek)

         Ereleden

o    Jopie Vriezekolk. (contactpersoon Pater Jan Brinkhof)

o    Johan Obdeijn.  (Uniformen / muziekkoepelverhuur )

         Uniformen beheer

o   Diny Verwoolde

o   Gerrie Meijer

o   Mariet Obdeijn

Muziek Bibloitheek

o   Trees Brinkman

Archief

o    Diny Verwoolde

Website en communicatie

o   Gerard Verwoolde


 

 

o    Gerrie Meijer